ArbeidsfysiotherapieVeel patiënten in de fysiotherapiepraktijk behoren tot de werkende bevolking. Werk is meestal goed voor de gezondheid, maar klachten van het bewegingsapparaat zijn een belangrijke reden voor werkverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Bij behandeling van patiënten met werkgerelateerde klachten is in de arbeidscontext belangrijk. De Arbeidsfysiotherapeut richt zich als specialist specifiek op deze groep, 

De Arbeidsfysiotherapeut
 dient, als een van de betrokkenen rondom de werknemer, kennis te hebben van wettelijke regels rondom arbeidsomstandigheden, verzuim en van belemmerende factoren voor werkhervatting. 

Preventie, behandeling en re-integratie behoren dus tot de mogelijke diensten van de Arbeidsfysiotherapeut. Aangevuld met de actuele vraag naar advisering over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

 

Hoe werkt de Arbeidsfysiotherapeut

De Arbeidsfysiotherapeut werkt vanuit de fysiotherapiepraktijk, maar kan ook met u naar uw werk gaan om daar samen te zorgen voor een goede werkplek.

De Arbeidsfysiotherapeut begeleidt u bij het aanleren van gezond werken en het juist inrichten van de werkplek om klachten in de toekomst te voorkomen. Samen bespreekt u uw klacht en doelen, waarna de Arbeidsfysiotherapeut uw lichamelijke belasting en belastbaarheid in kaart brengt en een behandelplan opstelt, eventueel in overleg met uw werkgever. Indien de klachten ontstaan door uw werkomstandigheden kan een werkplekonderzoek volgen. De Arbeidsfysiotherapeut werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts, uw leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

 

Wanneer de Arbeidsfysiotherapeut

De wet geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal in moeten spannen om een spoedige terugkeer naar de werkplek te bewerkstelligen. Bij (dreigend) verzuim door klachten, kan de Arbeidsfysiotherapeut daarin een belangrijke rol spelen. Gezond werk heeft dus voordelen, voor zowel de werknemers als voor de werkgever. 

Maatwerk op de werkplek

 • Arbeidsfysiotherapeutische spreekuren binnen bedrijven
 • Uitvoering interventieplan (of deeltraject)
 • Preventieve projecten (voorlichting, instructie en training) 
 • Ondersteuning werkgever en werknemer bij re-integratie inhet arbeidsproces
 • Ondersteuning van de preventiemedewerker in al zijn taken, onder andere het uitvoeren van de Risico Inventarisatie &Evaluatie (RI&E).
 • Advisering met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werkplekken en herontwerpen van bestaande werkplekken, met als doel het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat
 • De Arbeidsfysiotherapeut diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid. 

 

Doelgroep

 • Werknemers die verzuimen of dreigen te verzuimen, door arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat
 • Werkgevers en werknemers zonder klachten preventief instrueren ten aanzien van factoren tijdens het werk, die op den duur klachten kunnen veroorzaken
 • Werkgevers de preventie van werkgerelateerde aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat onder de aandacht brengen
 • Bedrijven waar vakbekwame ondersteuning nodig is, op het gebied van het arbo-beleid, de taken van de preventiemedewerker enzovoort.

 

Waarom is een Arbeidsfysiotherapeut interessant voor werkgevers/ opdrachtgevers?

 • Verzuimbeheersing
 • Lagere kosten door besparing op ziektegelduitkeringen
 • Lagere kosten door minder inzet extra personeel
 • Meer rust in het bedrijf
 • Verhoogde arbeidsvreugde, verhoogde productiviteit en bedrijfscontinuïteit
 • Grotere tevredenheid van de werknemers over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info