Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op deze website.


‘Fysiotherapie Henk Piek’ respecteert in zijn activiteiten uw privacy. Ik wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom heb ik soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van ‘Fysiotherapie Henk Piek’ zelf.

‘Fysiotherapie Henk Piek’  volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hoop ik u duidelijk te maken waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe ik die informatie gebruik en opsla en met wie ik die informatie kan delen.

 

Persoonlijke informatie

U kunt mijn website bezoeken zonder dat u mij vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit mij die persoonlijke informatie te willen geven die ik nodig heb voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garandeer ik dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

‘Fysiotherapie Henk Piek’  streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Ik gebruik adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van cliënten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteer ik dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door ‘Fysiotherapie Henk Piek’ aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Cookies

Wanneer u mijn website bezoekt kan ik tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt mij om de inhoud van mijn website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

 

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. ‘Fysiotherapie Henk Piek’ draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over mijn privacy beleid, dan vindt u op mijn contactpagina alle informatie waarmee u contact met mij kunt opnemen. Uiteraard waardeer ik goede suggesties ten zeerste, aarzel niet mij te vertellen op welke punten ik mijn service mogelijk kan verbeteren.

 

‘Fysiotherapie Henk Piek’ behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te alle tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op mijn website.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info